Com afrontar un conflicte. Estils d´afrontament.

vista general de una montaña nevada y un montañero

Davant d’un conflicte podem adoptar diferents actituds o, dit altrament, podem tenir diferents estils d’afrontar un conflicte. Conèixer-los ens permet conèixer millor les persones i nosaltres mateixos, a més, ens pot ajudar a entendre com ha evolucionat un conflicte i el paper que hi han pres les parts.

A la literatura sobre conflictes s’identifiquen cinc estils d’afrontament segons:

  • el grau de compromís amb els interessos (o assertivitat), és a dir, el grau en què la persona intenta satisfer les seves pròpies preocupacions; i
  • el grau de compromís amb les relacions (o cooperativitat), és a dir, el grau en què la persona intenta satisfer les preocupacions de l’altra persona.

Això correspon a l’instrument desenvolupat per Thomas i Kilmann, destinat a mesurar les respostes dels individus en situació de conflicte. L’instrument consisteix en trenta parells d’afirmacions de les quals se n’ha de triar una. A partir d’aquestes, se situen en els estils següents:

estilo afrontamiento conflictos1
Estils d’afrontament dels conflictes (Font: elaboració pròpia)
  • Competició-confrontació → Es creu que una de les parts té la raó i que estan determinats per guanyar. Es dóna més importància als propis interessos i objectius que a la relació oa intentar cooperar. S’identifica amb l’aproximació als conflictes “guanyar-perdre” ( win-lose ).
  • Evitació → el nom ho diu tot. Hi ha poca preocupació tant per la relació com pels interessos. Es pot donar o bé perquè s’entén que no val la pena manejar el conflicte pel seu cost alt, o bé hi ha una negació del problema.
  • Acomodació → es dóna molta importància a la relació (per exemple, per construir-la o reforçar-la) i poca als resultats. De vegades es diu que és una altra manera d’evitar els conflictes.
  • Compromís → un no deixa de preocupar-se pels propis interessos, però considera també els de l’altra part. Normalment el problema es concep com l’esforç d’arribar al punt mitjà entre les dues postures, és a dir, que per arribar a una solució cal que cadascú cedeixi una mica fins a arribar a un punt mitjà.
  • Col·laboració → es dóna importància tant al resultat com a la relació. Les parts intenten aconseguir el millor resultat possible, mantenint o enfortint simultàniament la relació. El conflicte es veu com una part natural de les relacions humanes i la preocupació se centra a trobar una solució satisfactòria per a les parts. Requereix un alt grau de confiança. S’identifica amb l’aproximació als conflictes “guanyar-guanyar” ( win-win ).

Si us interessa el tema, podeu aprofundir una mica més amb el següent vídeo (en anglès):

I vosaltres, quina actitud teniu davant del conflicte? Per saber-ho podeu fer aquest qüestionari (en anglès). 1

Comparteix l'article

Glòria Coll
Glòria Coll

Acompanyo persones i empreses en la gestió i solució de conflictes, per a la cerca de respostes efectives i sostenibles en el temps, que redueixin els costos econòmics, temporals i emocionals dels conflictes

Newsletter "conflicte i resiliència"

Feu un comentari

Altres Articles

Per avançar, cal un primer pas

Comencem a afrontar el conflicte?

Cada acció o canvi d’intenció compte. Aquí és on podràs decidir el teu futur. Reserva una cita o posa’t en contacte amb nosaltres.

Skip to content