Per a conflictes matrimonials

Mediació en Separació o Divorci

Una separació és un punt d’inflexió a la vida de tota la família. A més, són conflictes que poden arribar a afectar-nos més enllà de l’àmbit familiar: a la feina, al nostre estat emocional i a la nostra salut.

Un mediador en divorcis intervé en aquests casos perquè puguis decidir per tu i el teu futur. Perquè puguis afrontar el divorci amb consciència.

Què és la mediació en un procés de divorci?

La mediació és una manera d’afrontar un divorci on decideixes per tu mateix/a els acords, en lloc que els imposi un jutge.

El seu objectiu és la gestió del conflicte tenint en compte el marc legal i la vostra salut mental.

Per facilitar la negociació, apliquem eines de comunicació efectiva com la comunicació no violenta per tal d’arribar a acords que satisfacin les vostres necessitats reals i tenint en compte el marc legal.

L'impacte del mediador a les separacions

Facilita la comunicació i el diàleg

Promou acords mútuament beneficiosos

Redueix l'estrès emocional i els costos financers

Per què és important la mediació a les separacions o divorcis?

Perquè permet a les parelles resoldre les diferències de manera pacífica i col·laborativa ajudant a evitar conflictes llargs i costosos, promovent la comunicació efectiva i la preservació de relacions saludables.

La importància de la mediació en els divorcis se centra en dos punts:

 • Una separació tindrà un impacte en la infància, adolescència i vida adulta dels vostres fills (si n’hi ha). En mediació tries com serà aquest impacte.
 • Perquè decideixes el teu futur en lloc de deixar-ho en mans de tercers.

Què fa un mediador en una separació?

Acompanya en la gestió de temes legals i psicològics que cal afrontar durant una dissolució del matrimoni o relació. Ho farà a través de preguntes i altres recursos mediadors amb l’objectiu d’arribar a uns acords de divorci que es veuran reflectits al conveni regulador.

Durant el procés de mediació, el mediador també es coordina amb els advocats per trobar el millor acord possible. També col·laborarà amb altres professionals quan calgui (pèrits, assessors, psicòlegs…).

En quines separacions o divorcis cal un mediador?

En cas de divorci o separació, cal un mediador especialment en els casos següents:

Mediació de divorcis
un camí de diàleg i equitat

Què passa si no arribem a un acord en la mediació del divorci?

Res

Tota la informació de la mediació és confidencial (no es pot fer servir en un judici posterior) i el seu resultat no té cap conseqüència davant d’un judici posterior.

La pregunta és què prefereixes: anar directament al jutjat i assumir el risc que algú prengui les decisions per tu o intentar la mediació encara que hi hagi el risc de no arribar a acords?

Contacta

Obtingues ajuda avui mateix per resoldre conflictes de parella!

Forma de contacte preferent:

Preguntes freqüents sobre la mediació als divorcis

Un procés de mediació consisteix en diverses sessions en què explorem els diferents temes relatius a la separació. Explorant les necessitats de cada part per després construir uns acords que hi responguin.

En qualsevol cas, com a mediadors en una separació o divorci, vetllarem per la protecció dels menors.

Durant les sessions, si així ho desitges, pots venir acompanyat pel teu advocat o bé aturar la sessió per fer-li consultes.

Durant aquest procés, passarem per aquestes etapes:

 1. Exploració inicial: contactem amb vosaltres i valorem si la mediació us pot ajudar.
 2. Aprofundim en els vostres punts de vista, què és important per a cadascú, les vostres necessitats i perspectives de futur.
 3. Ens “allunyem” amb l’ajuda del mediador, per veure-ho tot en perspectiva i trobar els punts d’acord. Si cal, fem servir algunes tècniques de creativitat.
 4. Acords → signem i tanquem el procés. Si hi ha menors, aquests acords han de passar per un jutge.

Un acord de mediació té la validesa d‟un contracte privat entre parts. Podeu donar-los la validesa d’una sentència judicial a través d’un jutge o un notari.

Tot i que en general no hi ha incompliments dels acords de mediació, recomano acabar de tancar la mediació amb aquest darrer pas.

Sempre que hi hagi menors, l’acord de mediació l’ha de ratificar un jutge.

La durada del procés de mediació de divorci pot variar depenent de diversos factors, com ara la complexitat dels problemes a tractar, el nivell de cooperació entre les parts i la quantitat de sessions requerides. En general, la mediació de divorci és més ràpida que els processos legals tradicionals, amb una durada mitjana entre una setmana i dos mesos.

La mediació de divorci és un procés voluntari, cosa que significa que les parts no estan obligades a arribar a un acord. Tot i això, la mediació es basa en la voluntat d’ambdues parts per resoldre les seves diferències de manera col·laborativa i trobar solucions mútuament acceptables.

Si les parts no aconsegueixen arribar a un acord, poden explorar altres opcions, com ara la conciliació, el dret col·laboratiu o recórrer a un procés legal tradicional.

La mediació de divorci és un procés flexible que pot abordar una àmplia varietat de temes relacionats amb la separació i el divorci. Alguns dels temes comuns que es poden tractar a la mediació de divorci inclouen:

 • Divisió de béns i propietats: La mediació pot ajudar les parelles a arribar a acords sobre com dividir els actius, deutes i propietats adquirides durant el matrimoni, com ara llars, vehicles, comptes bancaris i altres possessions.
 • Pla de parentalitat i custòdia dels fills: La mediació pot ser especialment útil per establir un pla de criança adequat per als fills, abordant temes com la custòdia, el temps de criança compartit, les visites i la presa de decisions sobre la criança dels fills.
 • Manutenció dels fills o pensió alimentària: La mediació pot ajudar les parelles a determinar els termes i les responsabilitats financeres relacionades amb la manutenció dels fills, incloent-hi la quantitat de la manutenció i els terminis de pagament.
 • Pensió compensatòria: La mediació pot ajudar les parelles a arribar a acords sobre la pensió compensatòria, que és el suport financer que una part pot rebre de l’altra després del divorci, depenent dels ingressos, la durada del matrimoni i altres factors.
 • Comunicació i resolució de conflictes: La mediació també pot abordar temes relacionats amb la comunicació i la resolució de conflictes entre les parts, ajudant-los a establir pautes de comunicació efectives ia desenvolupar habilitats per resoldre diferències de manera constructiva.

Si les parts no aconsegueixen arribar a un acord durant la mediació de divorci, encara tenen l’opció de cercar altres vies per resoldre’n les diferències. Això pot incloure recórrer a un procés judicial, on un jutge prendrà decisions sobre els assumptes pendents, o cercar una concilicació, on un mediador o expert en la matèria proporciona una recomanació no vinculant per ajudar les parts a assolir un acord.

El mediador és imparcial i neutral. Això vol dir que no es posarà a favor de cap de les parts ni tampoc proposarà acords. El mediador treballarà per poder arribar a acords de manera que siguin sostenibles en el temps. En el cas de les separacions, el mediador sempre vetllarà per la protecció dels menors.

Sí, la mediació de divorci és confidencial. Això significa que allò discutit durant les sessions de mediació està protegit i no pot ser utilitzat com a evidència en un tribunal tal com diuen les lleis vigents. La confidencialitat promou un entorn segur i propici per a la comunicació oberta, encoratjant les parts a compartir les seves preocupacions i necessitats sense por que sigui utilitzat en contra.

Tot i que la mediació de divorci és una opció valuosa per a moltes parelles, no és adequada en totes les situacions. La mediació requereix un nivell de cooperació i disposició de les dues parts per participar-hi de manera activa i col·laborativa. Si hi ha un historial d’abús o si una de les parts no està disposada a comprometre’s en el procés, pot ser que la mediació no sigui apropiada. Contacta amb mi per a una valoració sense compromís.

El mediador redactarà un acord que tindrà la validesa d’un contracte privat entre parts. Per procedir a la dissolució del matrimoni o de la parella de fet, l’acord serà homologat per jutge o notari. En cas que hi hagi fills menors d’edat o no emancipats, només ho pot fer un jutge.

Per avançar, cal un primer pas

Comencem a afrontar el conflicte?

Cada acció o canvi d’intenció compta. Aquí és on podràs decidir el teu futur. Reserva una cita o posa’t en contacte amb nosaltres.

Com trobar un mediador de divorcis

Pots començar per fer una investigació en línia utilitzant motors de cerca o directoris especialitzats. També és útil demanar r referències i recomanacions a amics, familiars o professionals de confiança, com ara advocats de família o terapeutes.

A més, podeu consultar els llocs web d’organismes professionals de mediació al vostre país o regió, ja que sovint ofereixen llistes de mediadors certificats. Quan hagis identificat alguns mediadors potencials, és recomanable programar entrevistes per avaluar el seu enfocament, experiència i compatibilitat personal. D’aquesta manera, podreu seleccionar un mediador que s’ajusti a les vostres necessitats i amb qui us sentiu còmodes treballant.

GC Mediació experts a mediar en les separacions o divorcis

Ja que ets aquí, també pots contactar amb mi.

Fa sis anys que em dedico a la mediació en separacions i divorcis i any rere any he estat acreditada pel Centre de Mediació de Catalunya (Departament de Justícia) i el Ministeri de Justícia.

Em formo de manera contínua en la gestió de divorcis i separacions: dret familiar, psicologia i psicologia social, empresa familiar i àmbit educatiu. I a les nostres intervencions he aconseguit una taxa de satisfacció amb els acords de més del 85%.

Contacta amb GC Mediació en Divorcis

Forma de contacte preferent:
Ves al contingut