Per a alumnes, docents i famílies.

Mediació Escolar

La nostra etapa vital com a alumnes marca el nostre desenvolupament i aprenentatge com a persones. Els conflictes escolars, que poden arribar a l’assetjament, i la seva gestió seran determinants en aquesta etapa. El mediador escolar ajuda a gestionar els conflictes escolars de manera constructiva, fomentant la motivació i aprenentatge, la convivència escolar i la cultura de la pau.

Què és la mediació escolar?

Literalment, la mediació escolar és un procés que ajuda alumnat, docents i famílies a resoldre un conflicte de manera cooperativa, arribant a acords a través de la negociació i la comunicació efectiva. Amb l’objectiu de millorar la convivència i un clima escolar que afavoreixi laprenentatge.

El que m’ha mostrat l’experiència és que això no és només això. Sinó que als centres educatius, la mediació escolar implica formació, aprenentatge, creixement i motivació. Perquè s’adquireixen i s’entrenen competències bàsiques com la iniciativa i l’autonomia personals, aprendre a aprendre i habilitats comunicatives.

Això és vàlid tant per a alumnes, com per a docents (incloent-hi el claustre com a equip) i famílies.

L'impacte de la mediació escolar

Habilitats transversals

Entrenareu recursos per afrontar problemes, reduint estrès i ansietat: intel·ligència emocional, comunicació i autoconeixement.

Relacions interpersonals

El suport social és un pilar a la gestió de conflictes. La mediació contribueix a construir relacions sanes i sostenibles.

Clima escolar i benestar

El conjunt d‟habilitats que s‟entrenen amb la mediació influeixen en el benestar personal i social, i construeixen la cultura de pau.

Resultats acadèmics

La millora en el clima escolar i les habilitats personals de l'alumnat contribueixen a la millora dels resultats acadèmics.

Per què és important la mediació escolar?

Perquè és una manera totalment pràctica d’entrenar competències transversals: habilitats comunicatives, intel·ligència emocional, pensament crític, perspectiva, lideratge…

També perquè té impacte a diferents nivells:

 • prevé conflictes i situacions d’assetjament
 • evita que el docent es passi el dia apagant focs
 • millora competències emocionals i comunicatives
 • construeix un clima pro-aprenentatge
 • evita o soluciona afrontaments amb famílies
 • prevé baixes per depressió, ansietat o estrès
 • evita que es repeteixin conductes agressives o violentes

I no oblidem que construeix cultura de la pau des de la base. Tenint en compte la igualtat, la perspectiva de gènere i la salut. Tot això parteix dels Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats a l’Agenda 2023 per Nacions Unides.

Què és un mediador escolar?

Si et preguntes qui pot intervindre en un conflicte escolar, els mediadors escolars poden tenir quatre perfils:

el mediador escolar professional

Un mediador professional que coneix l’àmbit escolar i les diferents formes dintroduir la mediació.

  • Intervé en conflictes
  • Forma docents, alumnes i famílies en la gestió de conflictes i mediació escolars.
  • És el més recomanable per intervenir en conflictes complexos o d’alta intensitat (per exemple, assetjament escolar).
  • Supervisa els mediadors interns del centre.

el mediador escolar estudiant

Alumnes que es formen en mediació i formen part de la comissió de mediació del centre. Duen a terme mediacions entre alumnes.

el mediador escolar docent

Igual que els alumnes, es formen en mediació i formen part de la comissió de mediació del centre. Duen a terme mediacions entre alumnes i tenen adquirides habilitats mediadores per poder gestionar conflictes amb les famílies.

el mediador escolar pare/mare

Famílies que es formen en mediació. Poden intervenir en conflictes entre alumnes (amb els quals no hi tinguin relació) o en conflictes entre centre i famílies. Solen formar part de l’AFA del centre.

Funcions d'un mediador escolar

Per entendre bé què fa un mediador escolar, ens centrarem en el mediador professional, extern al centre.

És la mediació escolar una bona opció per a la meva escola?

Ho és si

01

trobes a faltar alguna forma totalment pràctica de treballar la intel·ligència emocional amb l’alumnat o vols complementar algun projecte d’educació emocional.

02

esteu en un punt on no sabeu què fer davant de determinades situacions.

03

us trobeu amb baixes de docents per depressió, estrès, ansietat o altres motius relacionats amb la salut mental.

04

vols treballar els protocols o plans de convivència perquè siguin més que paper.

01

consideres que no hi ha conflictes al teu centre.

02

et fa mandra. La mediació funciona i té molts beneficis, però requereix un cert esforç i dedicació.

No ho és si

Contacta

Aconsegueix ajuda avui mateix per resoldre conflictes escolars!

Forma de contacte preferent:

Preguntes freqüents sobre la mediació a les escoles

A l’àmbit escolar, un mediador cal quan:

Ha esclatat un conflicte entre alumnes i no el poden resoldre per ells mateixos, encara que sigui de poca complexitat
Hi ha una dinàmica d’aula o de centre conflictiva i el docent ha de dedicar molt de temps a “apagar focs”.

L’alumnat es mostra reactiu, amb poc autocontrol o autoregulació.

Hi ha un conflicte amb una família que impedeix que un alumne sigui derivat a altres professionals o atès d’alguna manera específica.

Hi ha conflictes familiars que afecten emocionalment els estudiants, que esclaten a l’aula.

Hi ha malestar o problemes i no se sap ben bé per què

Els tipus de conflictes que es poden resoldre amb mediació escolar són:

 • conflictes entre alumnes (interpersonals, dins d’un grup o entre grups)
 • conflictes entre docents i alumnes
 • conflictes entre docents i famílies
 • conflictes entre docents (poc es parla)
 • conflictes amb l’equip del menjador escolar

Els conflictes poden versar sobre diferents temes: relacionals, emocionals, de valors, culturals, convivència…

Una pregunta molt habitual és si es pot mediar en situacions d’assetjament. La resposta no és tancada. Quan els implicats vulguin, sí. Si no volen, no.

Sempre tenint en compte que la mediació en casos d’assetjament no és l’única mesura que cal aplicar. En tot cas, és una mesura complementària al que estableixi el protocol d’assetjament del centre. I l’haurà de conduir un mediador/a experimentat.

El gran benefici de la mediació en aquests casos és que tant la víctima com l’agressor viuen un procés que ajuda que l’agressor no torni a repetir la conducta i que la víctima pugui sortir del rol de víctima i ser proactiva.

Un procés dura entre 1 i diverses sessions que poden ser conjuntes o individuals.

El mediador concreta aquest procés a partir de la valoració inicial.

El procés de mediació escolar, si el simplifiquem, es pot dividir en les etapes següents:

JO → aprofundim en la perspectiva pròpia del conflicte: moments i temes importants, preocupacions, necessitats, perspectives de futur, convivència i benestar al centre.
L’ALTRE → el mateix però al revés. Aprofundim en la perspectiva de l’altre en el conflicte: moments i temes importants, preocupacions, necessitats, perspectives de futur, convivència i benestar al centre.
EL GLOBUS → veiem el conflicte en conjunt amb l’ajuda del mediador. Fem propostes d’accions per transformar la situació de conflicte.

Abans de començar, dedicarem un espai a establir les normes de la mediació i, al final, destinem un moment a recollir per escrit i signar els acords.

En conflictes poc intensos, del dia a dia, n’hi ha prou amb una sessió de mitja hora.

Si hi ha molta intensitat emocional pot fer falta una reunió individual amb cada part (entre 10 i 20 min per persona) i una sessió conjunta de mitja hora aproximadament.

Quan el conflicte és més complex, podem estimar una mitjana d’unes 3 o 4 sessions entre 30 i 60 minuts.

En cas que el conflicte impliqui més de quatre o cinc parts, el mediador pot valorar l’ús del mètode del cercle de pau, que pot agilitzar la intervenció.

Per avançar, cal un primer pas

Comencem a afrontar el conflicte?

Cada acció o canvi d’intenció compta. Aquí és on podràs decidir el teu futur. Reserva una cita o posa’t en contacte amb nosaltres.

Com trobar un mediador escolar

Buscant mediadors especialitzats a l’àmbit escolar. Podem recórrer a Google o a associacions professionals, com l’ACDMA en el cas de Catalunya, i preguntar-los per mediadors especialitzats en l’àmbit escolar, atès que no hi ha llistes oficials per a aquesta especialitat.

D’altra banda, es pot preguntar als serveis públics de la localitat. Hi ha Ajuntaments que tenen serveis de mediació públics, potser tenen algú especialitzat o potser coneguin algun professional de la zona.

En resum: cercar, preguntar i assegurar-se que el mediador “parla el mateix idioma” que docents i alumnes.

GC Mediació experts en mediació escolar

Fa sis anys que treballo amb centres educatius. Tant en la intervenció directa en conflictes, com en el disseny i implementació de projectes per “treure tot el suc” a la mediació.

Incorporo a les intervencions i formacions materials i recursos pràctics perquè l’aplicació de la mediació sigui tan fàcil i àgil com sigui possible, tant per a docents com alumnat. Vaig millorant aquests recursos per pal·liar un dels principals obstacles que troben els centres educatius: el temps necessari per treballar la mediació.

A partir de l’experiència amb diferents centres educatius, puc mostrar diferents maneres d’introduir la mediació al vostre centre, segons les vostres necessitats i recursos.

Contacta amb GC Mediació Escolar

Forma de contacte preferent:
Skip to content