Per a conflictes a l'empresa

Mediació Empresarial

Vivim en un món canviant i incert, on saber gestionar els conflictes és clau per a la competitivitat de les empreses.

Un mediador empresarial és el que acompanya les empreses a trobar solucions protegint la reputació de l’empresa, contribuint que el negoci perduri i cuidant les persones que ho fan possible.

Què és la mediació empresarial?

Una forma de desbloquejar situacions que porten a poca productivitat, manca de decisions, estrès, depressió, ansietat, perill de pèrdua reputacional, o poca confiança (en una persona, equip oa l’empresa en general).

A més, a les empreses, la mediació implica formació i integració de competències com la comunicació efectiva i negociació, la resolució de problemes, el lideratge, o la intel·ligència emocional.

L'impacte de la mediació empresarial

Dediquem entre un 15% i un 40% del temps a gestionar conflictes

Ens costen temps, diners i energia

Un conflicte pot implicar el fracàs d'un projecte

Per què és important la mediació dins de les empreses?

Perquè proporciona un enfocament col·laboratiu i constructiu per resoldre conflictes i ajuda a millorar les relacions laborals en fomentar la comunicació efectiva i l’enteniment mutu entre les parts involucrades.

La importància de la mediació la podem trobar a diferents punts:

 • Gestiona situacions que impedeixen que la persona, l’equip o l’empresa avancin.
 • Dóna estratègies de prevenció i gestió de conflictes.
 • Fa més eficaç el lideratge.
 • Millora la productivitat i la capacitat de resolució de problemes dels equips.
 • Millora la confiança de poder superar els conflictes o les crisis que apareguin.
 • Construeix empreses i equips resilients, que es poden adaptar als canvis i superar els problemes

Què és un mediador empresarial o laboral?

A l’àmbit de l’empresa, podem trobar dos perfils de mediador:

el mediador empresarial professional

Un professional extern que coneix làmbit de lempresa.

el mediador empresarial intern

Un referent dins de l’empresa que es forma per poder mediar en conflictes laborals a la mateixa empresa.

Funcions d'un mediador empresarial

Per entendre bé què fa un mediador empresarial, ens centrarem en el mediador professional.

Quins són els avantatges de la mediació empresarial en relació a altres mètodes de resolució de conflictes?

Per a les empreses, la mediació té tres avantatges clau:

01

Rapidesa i efectivitat.

02

Confidencialitat

03

Visió global del conflicte: persones, gestió i organització o institució.

Contacta

Aconsegueix ajuda avui mateix per resoldre conflictes empresarials!

Forma de contacte preferent:

Preguntes freqüents sobre la mediació a les empreses

Es necessita un mediador empresarial quan:

 • Les parts no aconsegueixen solucionar el conflicte per si mateixes
 • El conflicte ha començat a afectar el seu entorn (companys/es, clients, proveïdors…)
 • Es produeixen baixes per depressió, ansietat o estrès.
 • Els equips no aconsegueixen fer les seves tasques o complir objectius
 • Hi ha poca productivitat o dificultats de planificació i organització
 • Un conflicte entre dues persones amb les mateixes responsabilitats, semblants o complementàries.
 • Un conflicte entre diferents equips.
 • Un conflicte entre cap i treballadors.
 • Conflictes que tinguin relació amb l’estructura de l’empresa.
 • Conflictes relacionals

Una pregunta habitual és si es pot mediar en situacions d’assetjament laboral. La resposta no és tancada. Si sóc breu: quan els implicats volen, sí. Si no volen, no.

Com a dada a tenir en compte, més del 70% de demandes per assetjament laboral es desestimen, en la majoria de casos, perquè se sentencia que no es tracta d’assetjament sinó d’una discussió entre treballadors o de desacords amb el cap. Per tant, la mediació és una via per gestionar aquests conflictes a les empreses i institucions, evitant obrir protocols d’assetjament innecessaris.

D’altra banda, el gran benefici de la mediació en casos d’assetjament és que tant la víctima com l’agressor participen en un procés que ajuda que l’agressor no torni a repetir la conducta i que la víctima pugui sortir del rol de víctima i ser proactiva.

Un procés de mediació consta d’una o diverses sessions en què el mediador avalua, pregunta i dóna feedback a les parts perquè puguin desbloquejar la situació i arribar a una solució.

La sessió o sessions de mediació en empreses es divideixen en diverses etapes que podem resumir a:

 1. Primer contacte → valorem el conflicte i si la mediació o la formació són una via de solució adequada fem una primera proposta d’intervenció.
 2. Inici del procés → aclarim els temes del conflicte amb tots els implicats, entenent també com afecta l’empresa.
 3. Trobar possibilitats → posem en comú allò que ajudi a desbloquejar el conflicte i prenem decisions sobre les accions que us portin als vostres objectius professionals i d’empresa.
 4. Acords → posem per escrit allò acordat, com a contracte privat entre parts.

Depèn de la complexitat. El mediador ho concreta després d’una primera avaluació del conflicte. Com a mitjana, podem parlar entre 1 i 6 sessions de 90 minuts. Que es poden organitzar de diferents maneres segons la disponibilitat de les parts.

Per avançar, cal un primer pas

Comencem a afrontar el conflicte?

Cada acció o canvi d’intenció compta. Aquí és on podràs decidir el teu futur. Reserva una cita o posa’t en contacte amb nosaltres.

Com trobar un mediador d'empresa

La meva recomanació és que busquis i t’informis. És important garantir que el mediador té una bona preparació per exercir com a tal.

Alguns registres on pots començar a cercar:

Llistat de mediadors de dret privat actius a Catalunya (Dpt. Justícia)

Mediadors i institucions de mediació (Ministeri de Justícia)

Registre Consell de Cambres de Catalunya

GC Mediació experts en mediació empresarial

Em dedico exclusivament a la mediació i a la gestió de conflictes., entenent les seves dinàmiques, els efectes del conflicte a nivell d’empresa, la part legal i la part psicològica.

A les empreses m’he especialitzat en la gestió de conflictes a l’empresa familiar i en conflictes laborals, especialment en empreses del sector educatiu i de lleure. A més, gaudeixo d’experiència formant professionals de diferents càrrecs i responsabilitats en habilitats per a la gestió de conflictes.

A més a més, en els casos d’empreses amb equips multiculturals, puc treballar amb quatre idiomes: català, castellà, anglès i xinès.

Contacta amb GC Mediació en Empreses

Forma de contacte preferent:
Skip to content